4.9.08

La Vegueria

Tot i la meva implicació personal en aquest tema, m’he proposat analitzar des d’una perspectiva el més pràctica possible tot allò referent a les implicacions que tindrà la divisió territorial en vegueries. Ja sabeu que, a pocs anys vista, està previst que desapareguin les províncies com les coneixem i es farà una nova divisió del territori, per tal d'acostar l’administració al nostre poble o ciutat. De com s’organitzi tot això, en depèn en bona mesura l’impacte al nostre territori immediat d’aquelles decisions que fins ara es prenien des de la Diputació de Barcelona, o sia, temes d’ensenyament, sanitat, obres públiques, decisions urbanístiques, en comunicacions i un llarg etcètera de coses. Primer es va fer una proposta de divisió territorial, que determinava un número de vegueries d’acord amb el criteri d’un comitè d’experts. Aquesta proposta de divisió ha estat contestada per diversos col·lectius que entenen que el seu territori en surt perjudicat amb la nova divisió. Un d’aquests grups ciutadans ha estat i és la Plataforma per una Vegueria Pròpia. Al marge de les nostres ideologies polítiques i partidistes, un grup nombrós de ciutadans tenim la convicció que l’Anoia, el Garraf, l’Alt i el Baix Penedès conformem un espai territorial proper i amb problemàtiques similars, i que a la pràctica ja compartim moltes coses en comú, tant coses senzilles com les lligues de futbol infantil o ser territori de distribució agrupada de més d’una empresa, o la manca d’un pla d’infraestructures que ens relacioni i intercomuniqui. També hi ha coses que ens afecten el territori i que no les decidim, per exemple el centre logístic (CIM – Centre Integral de Mercaderies)) que primer havia de venir a l’Anoia (que ens aniria molt bé) i després intenten imposar-lo al Baix Penedès, on no és volgut pels ciutadans de la zona, que no entenen què hi faria una instal·lació com aquesta a aquell territori. Per altra banda aquí, a l’Anoia, ni n’hem sentit a parlar. Potser ha passat el mateix que amb les baralles de les outlets i, des de la Generalitat van decidir no fer-ho a la nostra comarca. O sia, hi ha la postura del PSC, qui veu amb mals ulls la desaparició de les províncies, ja que des de Barcelona dominen políticament i “crematísticament” el territori i els diners d’un grapat de comarques, que no tenen cap mena d’influència davant del pes que té el Barcelonès. Hi ha la postura de la Generalitat, que malgrat haver admès a tràmit al Parlament la possibilitat de crear la vuitena vegueria (la que volem els de la PVP), insisteix que, ja que es va aprovar la divisió en set, a l’Anoia ens toca anar a la Catalunya Central, o sia que ciutats tan distants com Berga i Igualada representa que tenim interessos comuns. Evidentment la postura de l’equip de govern de la ciutat d’Igualada, amb l’alcalde al capdavant, es manté en els seus postulats (PSC). O sigui, malgrat que el Ple Municipal es va afegir de forma inequívoca en el plantejament a favor de la vuitena Vegueria, l’alcalde de la ciutat fa proselitisme a favor d’una postura que no és la dels acords presos de forma democràtica pels representants de la ciutat. No anem bé.

No hay comentarios: